Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Сарын мэдээ

2021 он

Төрийн удирдлагын чиглэлээр:

           Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигааар жил бүр "ЭХ ҮРСИЙН БАЯР" -р Эхийн Алдар одон олгодог. Энэ жил сумын хэмжээнд нийт 10 эх , Эхийн алдар" 1, 2 -р одонгоор шагнагдлаа.

           ИТХ-ын дэргэдэх ТСЭЗ хороо 60% ирцтэй хуралдаж, хорооны 2021 оны батлагдсан төлөвлөгөөны дагуу үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхээ хэлэлцлээ.

           Сумын ИТХ-ын 2021 оны ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын дагуу Хурлын төлөөлөгч нарт МУЗЗНДНТУТХуулийн талаарх сургалт мэдээлэл өгсөн. ЗДТГ-ын алба хаагчид 2021 оны эхний хагас жилд хийсэн ажлын тайлангаа удирдлагуудад танилцууллаа.

Боловсролын чиглэлээр:

 

Сургуулийн гадна болон дотор  ариун цэврийн байгууламжид ариутгал халдваргүйжилтийг  долоо хоногт 2 удаа  нийт 4 удаа хийсэн.

Сургуулийн хашаанд “Ногоон ирээдүй” төсөлд  хамрагдаж  330000 төгрөгийн  үнэ бүхий  56ш “ Голт бор” модыг сургуулийн хашаан суулгасан. Сургуулийн орчинд эрсдлийн үнэлгээ хийж , эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ авч ажилалаа. Хагас  жилийн  тооллогыг   “ Өмч хамгааллын комисс” хийж тайлангаа тавилаа .

Сумын Засаг даргын захирамжийн дагуу “ Зүүн хойд” байрын 82 өрхөд  ариутгал  халдваргүйтгэлийг  хийж ажилалаа. 

 

                                                   

                                                      МЭДЭЭ ГАРГАСАН :

Хууль эрх зүйн мэргэжилтний үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч                  Х.Өлзийхутаг

 

ХЯНАСАН:

Засаг даргын Тамгын газрын дарга                             /Ц.Сүхболд/