Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Хууль, Эрх зүй

Засаг даргын захирамж

Ажлын дэд хэсэг байгуулах тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйли

йн 29.1.6 “а”, 29.2, 30 дугаар зүйлийн 30.1.6, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.12, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.4 дэх заалт Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/214 тоот тушаалаар батлагдсан “Коронавируст халдвар /Ковид/-19-ын батлагдсан болон сэжигтэй цогцсыг оршуулахад баримтлах түр заавар”-ыг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын сэжигтэн онош батлагдсан өвчтөн нас барсан тохиолдолд цогцсыг, хадгалах, оршуулах үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг, зөвлөгөө өгөх, хяналт тавих ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ажлын хэсгийн ахлагч:Ц.Ган-Өлзий –Засаг даргын зөвлөх

Гишүүдэд: Ц.Анхбаяр-5 дугаар багийн Засаг дарга

                   С.Ганбулган- Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

                   Э.Мөнхнасан-Цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгч

                   Э.Цогзол- Бага эмч

                   А.Наранцэцэг-Ариутгагч   

 

2. “Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын батлагдсан болон сэжигтэй цогцсыг оршуулахад баримтлах түр заавар”-ыг мөрдүүлж иргэдэд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг, зөвлөгөө өгч ажиллахыг Ажлын хэгсийн ахлагч Засаг даргын зөвлөх /Ц.Ган-Өлзий/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ус ашиглуулах тухай

 

Монгол улсын Засаг, захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 “н”, 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Усны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.5, 18 дугаар зүйлийн 18.6, 18 дугаар зүйлийн 18.1.3, 18.1.4, 28 дугаар зүйлийн 28.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх заалтыуудыг  тус тус  үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1.Тус сумын 1 дүгээр  багийн нутагт байрлах Дөхөм нэртэй талбайд 9011122066 дугаарын улсын бүртгэлтэй, 2337231 регистрийн дугаартай “Олгой булаг”  ХХК-д хүрэн нүүрс олборлох явцад газрын гүнээс гарах хяагдал усыг шавхан зайлуулах зориулалтаар 2021 оны 10 дугаар сараас 2022 оны 04 дүгээр сар хүртэлх хугацаанд ашиглуулахыг  зөвшөөрсүгэй.

 

2.Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан “Олгой булаг” ХХК-ны ус ашиглалтанд хяналт тавьж зохих хуулийн дагуу усны гэрээ хийж гэрчилгээжүүлж ажиллахыг Байгаль орчны улсын байцаагч /С.Ганбулган/, байгаль хамгаалагч /Д.Баттулга/ нарт үүрэг болгосугай.

 

3.Хүн, малын эрүүл мэнд байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөлгүй үйл ажиллагаа явуулахгүй байх, ус ашиглагчид тавигдах шаардлага, үүргийг биелүүлж ажиллах, усны мэдээллийн сан бүрдүүлж ажиллахыг  “Олгой булаг” ХХК-д даалгасугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 “б”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дэх заалтыг  тус тус  үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.Төмс хүнсний ногоо хадгалах 60т багтаамжтай агуулах зоорийг хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ахлагч:          Ц.Сүхболд-Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Гишүүдэд:     Т.Цэнгэлчимэг-Санхүү албаны дарга

                       Ж.Надмидцэдэн- Хөдөө, аж ахуйн тасгийн мэргэжилтэн

                       Э.Амгаланбаяр-Хөдөө, аж ахуйн тасгийн мэргэжилтэн

                       Д.Оюундарь –Иргэний төлөөлөл

                       Б.Бат-Эрдэнэ-Иргэний төлөөлөл

 Нарийн бичиг: С.Гандөлгөөн-Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

 

2. Чанарын шаардлага хангасан ажил хүлээн авахыг ажлын хэсгийн ахлагч Засаг даргын Тамгын газрын дарга //Ц.Сүхболд/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                   Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 “б”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дэх заалтыг  тус тус  үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалны  хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ахлагч:          Р.Биндэръяа-Засаг даргын орлогч

Гишүүдэд:     П.Туул-Нягтлан бодогч

                      Л.Пүрэвдорж-ЭМТ-ийн нярав

                      Ц.Туяа- ЭМТ-ийн лаборант  

 Нарийн бичиг: С.Гандөлгөөн-Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

 

2. Чанарын шаардлага хангасан ажил хүлээн авахыг ажлын хэсгийн ахлагч Засаг даргын орлогч /Р.Биндэръяа/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                   Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөрөнгө зарцуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 “а”, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, Сангийн сайдын 2018 оны 228 тоот тушаалаар батлагдсан ”Эрүүл мэнд, Боловсрол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1, 4.1.7,  сумын ИТХ-ын 2021 оны А/53 тоот тогтоолыг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1. Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай байгаа Сахарын тест  90000 /Ерэн мянган/ төгрөг, мананцар автомакс 600000 /Зургаан зуун мянган/ төгрөг, хүчил төрөгч өтгөрүүлэгч 1900000 /Нэг сая есөн зуун мянган/ төгрөг нийт 2590000 /Хоёр сая таван зуун ерэн мянган/ төгрөгийг Эрүүл мэнд, боловсрол сангаас зарцуулахыг Санхүү албаны дарга /Т.Цэнгэлчимэг/, сан хариуцсан нягтлан бодогч /П.Туул/ нарт зөвшөөрсүгэй.

               

2. Чанартай тоног төхөөрөмж худалдан авахыг Эрүүл мэндийн төвийн Их эмч /Г.Алдарбаатар/-т  даалгасугай.

 

3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч /Р.Биндэръяа/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 “б”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дэх заалтыг  тус тус  үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.Эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ахлагч:          Р.Биндэръяа-Засаг даргын орлогч

Гишүүдэд:     П.Туул-Нягтлан бодогч

                      Л.Пүрэвдорж-ЭМТ-ийн нярав

                      Ц.Туяа- ЭМТ-ийн лаборант  

 Нарийн бичиг: С.Гандөлгөөн-Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

 

2. Чанарын шаардлага хангасан ажил хүлээн авахыг ажлын хэсгийн ахлагч Засаг даргын орлогч /Р.Биндэръяа/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                   Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

 

 

 

 

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлага тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн  45 дугаар зүйлийн  45.3, 46 дугаар зүйлийн  46.1.1, 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1.“Цэцэрлэгийн 3 бүлгийн тоглоом наадгай сургалтын хэрэгдэгдэхүүнийг шинэчлэх

 

дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

              

           Дарга:        Р.Биндэръяа-Засаг даргын орлогч

          Гишүүдэд: Ц.Сүхболд –Засаг даргын Тамгын газрын дарга

                             Ө.Мөнхтуяа-Хөндлөнгийн гишүүн

                             С.Гандөлгөөн-Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

            Нарийн бичиг: Ж.Ариунбат-ЕБС-ийн багш  

  

           2.Тендер шалгаруулах үйл ажиллагааг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хууль болон Монгол улсын бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн сонгон шалгаруулахыг Үнэлгээний хорооны дарга /Р.Биндэръяа/-д  үүрэг болгосугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                   Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлага тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн  45 дугаар зүйлийн  45.3, 46 дугаар зүйлийн  46.1.1, 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1.”Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны хоол хүнс, үдийн хоолны бараа нийлүүлэх” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах “Үнэлгээний хороо”–г дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

              

           Дарга:        Р.Биндэръяа-Засаг даргын орлогч

          Гишүүдэд: Ц.Сүхболд –Засаг даргын Тамгын газрын дарга

                             Ө.Мөнхтуяа-Хөндлөнгийн гишүүн

                             Э.Цэндсүрэн-Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

            Нарийн бичиг: Ж.Ариунбат-ЕБС-ийн багш  

  

           2.Тендер шалгаруулах үйл ажиллагааг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хууль болон Монгол улсын бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн сонгон шалгаруулахыг Үнэлгээний хорооны дарга /Р.Биндэръяа/-д  үүрэг болгосугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                   Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

 

 

Хөрөнгө зарцуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 “а”, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, Сангийн сайдын 2018 оны 228 тоот тушаалаар батлагдсан ”Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 1.2, 8.6, 8.9 дахь заалтууд,  сумын ИТХ-ын 2021 оны А/50 тоот тогтоолыг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1. Сумын дотор асфальтобетон хучилттай авто зам барих ажлын нэмэлт гэрээний үнэ болох  Орон нутгийн хөгжлийн сангаас зарцуулахыг Санхүү албаны дарга /Т.Цэнгэлчимэг/, Орон нутгийн хөгжлийн сан хариуцсан нягтлан бодогч /С.Болор-Эрдэнэ/ нарт зөвшөөрсүгэй.

             

2. Чанарын шаардлага хангасан тоног төхөөрөмж худалдан авахыг Засаг даргын Тамгын газрын дарга /Ц.Сүхболд/, Ахмадын хорооны дарга /М.Оюунчимэг/ нарт  даалгасугай.

 

3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч /Р.Биндэръяа/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөрөнгө зарцуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 “а”, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, Сангийн сайдын 2018 оны 228 тоот тушаалаар батлагдсан ”Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 1.2, 8.6, 8.9 дахь заалтууд,  сумын ИТХ-ын 2021 оны А/50 тоот тогтоолыг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1. Сумын төвийн цамхаг гэрэл суурилуулах ажлын үнэ болох 29800000 /Хорин найман сая найман зуун мянган/ төгрөгийг Орон нутгийн хөгжлийн сангаас зарцуулахыг Санхүү албаны дарга /Т.Цэнгэлчимэг/, Орон нутгийн хөгжлийн сан хариуцсан нягтлан бодогч /С.Болор-Эрдэнэ/ нарт зөвшөөрсүгэй.

             

2. Чанарын шаардлага хангасан цамхаг гэрэл суурилуулахыг  Засаг даргын Тамгын газрын дарга /Ц.Сүхболд/-д даалгасугай.

 

3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч /Р.Биндэръяа/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөрөнгө зарцуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 “а”, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, Сангийн сайдын 2018 оны 228 тоот тушаалаар батлагдсан ”Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 1.2, 8.6, 8.9 дахь заалтууд,  сумын ИТХ-ын 2021 оны А/50 тоот тогтоолыг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1. Сумын халуун усны их засварын үнэ болох 50000000 /Тавин сая/ төгрөгийг Орон нутгийн хөгжлийн сангаас зарцуулахыг Санхүү албаны дарга /Т.Цэнгэлчимэг/, Орон нутгийн хөгжлийн сан хариуцсан нягтлан бодогч /С.Болор-Эрдэнэ/ нарт зөвшөөрсүгэй.

             

2. Чанарын шаардлага хангасан засвар үйлчилгээ хийлгэхийг  Засаг даргын Тамгын газрын дарга /Ц.Сүхболд/-д даалгасугай.

 

3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч /Р.Биндэръяа/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөрөнгө зарцуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 “а”, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, Сангийн сайдын 2018 оны 228 тоот тушаалаар батлагдсан ”Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 1.2, 8.6, 8.9 дахь заалтууд,  сумын ИТХ-ын 2021 оны А/50 тоот тогтоолыг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1. 3 дугаар багийн малын угаалгын ванн барихад  зориулан 10000000 /Арван сая/ төгрөгийг Орон нутгийн хөгжлийн сангаас зарцуулахыг Санхүү албаны дарга /Т.Цэнгэлчимэг/, Орон нутгийн хөгжлийн сан хариуцсан нягтлан бодогч /С.Болор-Эрдэнэ/ нарт зөвшөөрсүгэй.

             

2. Чанарын шаардлага угаалгын ванн бариулахыг Засаг даргын Тамгын газрын дарга /Ц.Сүхболд/-д даалгасугай.

 

3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч /Р.Биндэръяа/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөрөнгө зарцуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 “а”, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, Сангийн сайдын 2018 оны 228 тоот тушаалаар батлагдсан ”Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 1.2, 8.6, 8.9 дахь заалтууд,  сумын ИТХ-ын 2021 оны А/50 тоот тогтоолыг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1. Сумын дотор асфальтобетон хучилттай авто замын хяналтын ажлын зардал болох 25344891 /Хорин таван сая гурван зуун дөчин дөрвөн мянга найман зуун ерэн нэгэн/ төгрөгийг Орон нутгийн хөгжлийн сангаас зарцуулахыг Санхүү албаны дарга /Т.Цэнгэлчимэг/, Орон нутгийн хөгжлийн сан хариуцсан нягтлан бодогч /С.Болор-Эрдэнэ/ нарт зөвшөөрсүгэй.

             

2. Гэрээний дагуу хяналтын ажлыг чанарын шаардалга хангаж хийлгэхийг Засаг даргын Тамгын газрын дарга /Ц.Сүхболд/-д даалгасугай.

 

3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч /Р.Биндэръяа/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөрөнгө зарцуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 “а”, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, Сангийн сайдын 2018 оны 228 тоот тушаалаар батлагдсан ”Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 1.2, 8.6, 8.9 дахь заалтууд,  сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны А/53 тоот тогтоолыг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1. Цахилгаан дамжуулах 0.4 шугамын ажлын зураг төсвийн үнэ болох 4800000 /Дөовөн сая найман зуун мянган/ төгрөгийг Орон нутгийн хөгжлийн сангаас зарцуулахыг Санхүү албаны дарга /Т.Цэнгэлчимэг/, Орон нутгийн хөгжлийн сан хариуцсан нягтлан бодогч /С.Болор-Эрдэнэ/ нарт зөвшөөрсүгэй.

             

2. Ажлыг чанартай хийж гүйцэтгүүлэхийг Засаг даргын Тамгын газрын дарга /Ц.Сүхболд/-д даалгасугай.

 

3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч /Р.Биндэръяа/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөрөнгө зарцуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 “а”, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, Сангийн сайдын 2018 оны 228 тоот тушаалаар батлагдсан ”Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 1.2, 8.6, 8.9 дахь заалтууд,  сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны А/50 тоот тогтоолыг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1. Дулааны шугамын өргөтгөл засвар шинэчлэлийн ажлын үнэ болох 429350345 /Дөрвөн зуун хорин есөн сая гурван зуун тавин мянга гурван зуун дөчин таван/ төгрөгийг Орон нутгийн хөгжлийн сангаас зарцуулахыг Санхүү албаны дарга /Т.Цэнгэлчимэг/, Орон нутгийн хөгжлийн сан хариуцсан нягтлан бодогч /С.Болор-Эрдэнэ/ нарт зөвшөөрсүгэй.

             

2. Ажлыг чанартай хийж гүйцэтгүүлэхийг Засаг даргын Тамгын газрын дарга /Ц.Сүхболд/-д даалгасугай.

 

3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч /Р.Биндэръяа/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөрөнгө зарцуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 “а”, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, Сангийн сайдын 2018 оны 228 тоот тушаалаар батлагдсан ”Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 1.2, 8.6, 8.9 дахь заалтууд,  сумын ИТХ-ын 2021 оны А/50 тоот тогтоолыг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1. Хүнсний ногооны зоорийн зураг төсөвийн үнэ болох 5000000 /Таван сая/ төгрөгийг Орон нутгийн хөгжлийн сангаас зарцуулахыг Санхүү албаны дарга /Т.Цэнгэлчимэг/, Орон нутгийн хөгжлийн сан хариуцсан нягтлан бодогч /С.Болор-Эрдэнэ/ нарт зөвшөөрсүгэй.

             

2. Чанарын шаардлага хангасан зураг төсөв хийлгэхийг Засаг даргын Тамгын газрын дарга /Ц.Сүхболд/-д даалгасугай.

 

3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч /Р.Биндэръяа/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

 

 

 

Урамшуулал олгох тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.7, сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/11 тоот тогтоолоор баталсан 2021 оны хөгжлийн төлөвлөгөө”-ний 2 дугаар бүлгийн 25 дахь заалтыг  тус тус  үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1. 2021 оны Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын Монгол хэлний хичээлд 800 оноотой шалгагдсан Цэрэнбалжир овогтой Мишээл, 8 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгууллагдсан Дугуйн холбооны нэрэмжит “Зэрэг ахиулах” тэмцээнд 120 км замыг 2:55:46 сек туулж “Спортын мастер” цолны болзол хангасан Ганзориг овогтой Даваамэнд нарт тус бүр 500000 /Таван зуун мянган/ төгрөг, Залуучуудын байгууллага үүсч хөгжсөний 100-н жилийн ойд зориулан “Үндэсний сурын харвуул” наадамд 31 онож “Спортын дэд Мастер” цолны болзол хангаж, залуучуудын төрөлд 4 дүгээр байр эзэлсэн 2 дугаар багийн иргэн Цогдэлгэр овогтой Ган-Өлзийд 250000 /Хоёр зуун тавин мянган/ төгрөг, нийт 1250000 /Нэг сая хоёр зуун тавин мянган/ төгрөгийг урамшуулал болгон Эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас зарцуулахыг Санхүүгийн албаны дарга /Т.Цэнгэлчимэг/-т зөвшөөрсүгэй.

 

2. Сурлага, спортын амжилт гаргасан сурагчид, иргэнийг урамшуулах ажлыг зохион байгуулахыг Засаг даргын орлогч /Р.Биндэръяа/-д даалгасугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын дэд хэсэг байгуулах тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйли

йн 29.1.6 “а”, 29.2, 30 дугаар зүйлийн 30.1.6, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.12, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.4 дэх заалт Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/214 тоот тушаалаар батлагдсан “Коронавируст халдвар /Ковид/-19-ын батлагдсан болон сэжигтэй цогцсыг оршуулахад баримтлах түр заавар”-ыг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын сэжигтэн онош батлагдсан өвчтөн нас барсан тохиолдолд цогцсыг, хадгалах, оршуулах үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг, зөвлөгөө өгөх, хяналт тавих ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ажлын хэсгийн ахлагч:Р.Биндэръяа-Засаг даргын орлогч

Гишүүдэд: Х.Өлзийхутаг-Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн

                   С.Ганбулган- Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

                    Э.Мөнхнасан-Цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгч

                    Э.Цогзол- Бага эмч

                    А.Наранцэцэг-Ариутгагч   

 

2. “Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын батлагдсан болон сэжигтэй цогцсыг оршуулахад баримтлах түр заавар”-ыг мөрдүүлж иргэдэд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг, зөвлөгөө өгч ажиллахыг Ажлын хэгсийн ахлагч Засаг даргын орлогч /Р.Биндэръяа/д үүрэг болгосугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 “б”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дэх заалтыг  тус тус  үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.Халуун усны барилгын засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ахлагч:          Ц.Сүхболд-Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Гишүүдэд:     Б.Содномцэрэн-Хайлааст голомт ОНӨААТҮГ-ын захирал

                      Т.Цэнгэлчимэг-Санхүү албаны дарга

                       Ц.Ган-Өлзий –Засаг даргын зөвлөх                             

 Нарийн бичиг: С.Гандөлгөөн-Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

 

2. Чанарын шаардлага хангасан ажил хүлээн авахыг ажлын хэсгийн ахлагч Засаг даргын Тамгын газрын дарга /Ц.Сүхболд/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 “б”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дэх заалтыг  тус тус  үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.Монгол шагайн харвааны эд хэрэгсэл хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ахлагч:          Р.Биндэръяа-Засаг даргын орлогч

Гишүүдэд:     Б.Энхсайхан-ЕБС-ийн захирал

                      Ш.Батболд-Биеийн тамирын багш

                      Б.Осгонтгөс-Нягтлан бодогч

                      С.Батцэцэг –ЕБС-ийн нярав

                     С.Гандөлгөөн-Хэвлэл мэдээллийн ажилтан              

 Нарийн бичиг: Д.Нандин –Эрдэнэ –ЕБС-ийн сургалтын менежер

 

2. Чанарын шаардлага хангасан ажил хүлээн авахыг ажлын хэсгийн ахлагч Засаг даргын орлргч /Р.Биндэръяа /, ЕБС-ийн захирал /Б.Энхсайхан/ нарт үүрэг болгосугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөрөнгө зарцуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 “а”, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, Сангийн сайдын 2018 оны 228 тоот тушаалаар батлагдсан ”Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 1.2, 8.6, 8.9 дахь заалтууд,  сумын ИТХ-ын 2021 оны А/53 тоот тогтоолыг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1. Сумын нэгдсэн хогийн цэгийг лантфилын аргаар булшлах ажлын 74755213 /Далан дөрвөн сая долоон зуун тавин таван мянга хоёр зуун арван гурван/  төгрөгийг Орон нутгийн хөгжлийн сангаас зарцуулахыг Санхүү албаны дарга /Т.Цэнгэлчимэг/, Орон нутгийн хөгжлийн сан хариуцсан нягтлан бодогч /С.Болор-Эрдэнэ/ нарт зөвшөөрсүгэй.

             

2. Ажлыг зураг төсвийн дагуу чанартай хийж гүйцэтгүүлэхийг Засаг даргын Тамгын газрын дарга /Ц.Сүхболд/-д даалгасугай.

 

3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч /Р.Биндэръяа/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

 

 

 

Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 “б”, Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.2, Аймгийн Иргэдийн Төлөөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчийн 2021 оны 58 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1.Засаг даргын Тамгын газрын үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй 66235681.50 / Жаран зургаан сая хоёр зуун гучин таван мянга зургаан зуун наян нэгэн төгрөг тавин мөнгө/ төргөний балансын үнэтэй, 55539183,13 /Тавин таван сая таван зуун гучин есөн мянга нэг зуун наян гурван төгрөг арван гурван мөнгө/ төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэл бүхий хавсралтанд дурьдсан хөрөнгүүдийг Хайлааст голомт ОНӨААТҮГазарт үнэ төлбөргүй шилжүүлсүгэй.

 

2.Үндсэн хөрөнгийг шилжүүлж хүлээлцэх ажлын хэсгийг дараахь бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

          Ажлын хэсгийн ахлагч: Ц.Сүхболд-ЗДТГ-ын дарга

          Гишүүдэд:С.Гандөлгөөн- Хэвлэл мэдээлэлийн ажилтан

                            Д.Ганчимэг-Нярав

                            Б.Содномцэрэн- Хайлааст голомт ОНӨААТҮГазрын захирал

                            Б.Хүрэл-Очир-Хайлааст голомт ОНӨААТҮГазрын менежер

 

            3.Үндсэн хөрөнгийг шилжүүлэх ажлыг хууль тогтоомж, журмын дагуу байгууллагын Өмч хамгаалалын байнгын зөвлөлийн хяналтан дор зохион байгуулахыг ажлын хэсгийн ахлагч /Ц.Сүхболд/, Хайлааст голомт ОНӨААТҮГазрын захирал /Б.Содномцэрэн/ нарт даалгасугай.

 

4.Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон зохих журмын дагуу шилжүүлэх, бүртгэж авах ажлын зохион байгууллахын тухайн байгууллагын нягтлан бодогч нарт үүрэг болгосугай.

 

5.Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч /Р.Биндэрьяад/ даалгасугай.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                           Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

 

Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирлагын тухай хуулийн 29 дугаар зүйлийн 29.1.2 “б”, Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.2 аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 37 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1.Засаг даргын Тамгын газрын үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй 66235681.50 / Жаран зургаан сая хоёр зуун гучин таван мянга зургаан зуун наян нэгэн төгрөг тавин мөнгө/ төргөний балансын үнэтэй, 55539183,13 /Тавин таван сая таван зуун гучин есөн мянга нэг зуун наян гурван төгрөг арван гурван мөнгө/ төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэл бүхий хавсралтанд дурьдсан хөрөнгүүдийг Хайлааст голомт ОНӨААТҮГазарт үнэ төлбөргүй шилжүүлсүгэй.

 

2.Үндсэн хөрөнгийг шилжүүлж хүлээлцэх ажлын хэсгийг дараахь бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

          Ажлын хэсгийн ахлагч: Ц.Сүхболд-ЗДТГ-ын дарга

          Гишүүдэд:С.Гандөлгөөн- Хэвлэл мэдээлэлийн ажилтан

                            Д.Ганчимэг-Нярав

                            Л.Батжаргал-Соёлын төвийн эрхлэгч

                            А.Цэцэгмаа-Номын санч

                            Д.Болорцэцэг- Өвийн ажилтан

 

            3.Үндсэн хөрөнгийг шилжүүлэх ажлыг хууль тогтоомж, журмын дагуу байгууллагын Өмч хамгаалалын байнгын зөвлөлийн хяналтан дор зохион байгуулахыг ажлын хэсгийн ахлагч /Ц.Сүхболд/, Соёлын төвийн эрхэлгч /Л.Батжаргал/ нарт даалгасугай.

 

4.Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон зохих журмын дагуу шилжүүлэх, бүртгэж авах ажлын зохион байгууллахын тухайн байгууллагын нягтлан бодогч нарт үүрэг болгосугай.

 

5.Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч /Р.Биндэрьяад/ даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА                                           Б.БАТХҮРЭ

Хорио цээрийн дэглэм цуцлах тухай

 

Монгол улсын Мал амьтаны эрүүл мэндийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2, 17.2.1 дэх заалтыг  үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.Тус суманд малын гоц халдварт “Үхрийн арьс товруутах” өвчин гарч хорио цээрийн дэглэм тогтоон хуулийн дагуу шаардагдах арга хэмжээг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлснээр өвчнийг таслан зогсоож, эцсийн халдваргүйжүүлэлт хийснийг үндэслэн хорио цээрийн дэглэмийг цуцалсугай.

 

2.”Үхрийн арьс товруутах” өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин таригдсанаас хойш 21-28 хоногийн дотор өвчин нэмэгдэж гаргаагүй, голомт нэмэгдээгүй учир суурин пост, голомтын эмч нарыг буулгахыг МЭТ-ийн улсын байцаагч /Д.Хуягбаатар/-д үүрэг болгосугай.

 

3. Уг өвчинтэй холбогдон гарсан зардлын баримт бичгийг бүрдүүлж зохих газарт хүргүүлэхийг Санхүү албаны дарга /Т.Цэнгэлчимэг/-т үүрэг болгосугай.                     

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 “б”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дэх заалтыг  тус тус  үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.Сумын хатуу хог хаягдлыг ландфиллын аргаар булшлах  ажлыг хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ахлагч:          Р.Биндэръяа-Засаг даргын орлогч

Гишүүдэд:     Ц.Сүхболд –Засаг даргын Тамгын газрын дарга

                      Т.Цэнгэлчимэг-Санхүү албаны дарга                       

 Нарийн бичиг: С.Ганбулган-БОХУБайцаагч

 

2. Чанарын шаардлага хангасан ажил хүлээн авахыг ажлын хэсгийн ахлагч /Р.Биндэръяа /-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөрөнгө зарцуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 “а”, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, Сангийн сайдын 2018 оны 228 тоот тушаалаар батлагдсан ”Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 1.2, 8.6, 8.9 дахь заалтууд,  сумын ИТХ-ын 2021 оны А/53 тоот тогтоолыг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1. Сумын нэгдсэн хогийн цэгийг лантфилын аргаар булшлах ажлын зураг төсвийн үнэ болох 800000 /Найман зуун мянган/ төгрөгийг Орон нутгийн хөгжлийн сангаас зарцуулахыг Санхүү албаны дарга /Т.Цэнгэлчимэг/, Орон нутгийн хөгжлийн сан хариуцсан нягтлан бодогч /С.Болор-Эрдэнэ/ нарт зөвшөөрсүгэй.

             

2. Ажлын зураг төсвийг чанартай хийж гүйцэтгүүлэхийг Засаг даргын Тамгын газрын дарга /Ц.Сүхболд/-д даалгасугай.о0

 

3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч /Р.Биндэръяа/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

 

Үржлийн малд үзлэг, ангилалт хийх                                                                    баталгаажуулах, цөм сүрэг бүрдүүлэх тухай тухай

 

          Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 “а” 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Малын генетикийн нөөцийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1, 18 дугаар зүйлийн 18.3.1, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2021 оны А/45 дугаар тушаалыг  үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

                      

            1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ангиллатын ажлыг аймгийн Засаг даргын удардамжид заасны дагуу 2021 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 20-ны дотор зохион байгуулах арга хэмжээ авч гүйцэтгэгч аж ахуй нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулан ажиллахыг Хөдөө, аж ахуйн тасаг /Э.Амгаланбаяр/-т даалгасугай.

 

  2. Мал сүрэгт ангилалт хийж, цөм сүрэг бүрдүүлэн үржлийн малын ашиг шимийн түвшинг тогтмол хянан баталгаажуулсан үйлчилгээний зардал болох 4650000 /Дөрвөн сая зургаан зуун тавин мянган/ төгрөгийг Засаг даргын нөөцөөс сангаас санхүүжүүлэхийг Санхүү албаны дарга /Т.Цэнгэлчимэг/-т зөвшөөрсүгэй.

 

             3. Удирдамжийн дагуу үзлэг оношлолтыг зохион байгуулж дүн мэдээ ажлын тайланг тогтоосон хугацаанд Засаг даргын Тамгын газарт  ирүүлэхийг гэрээ байгуулсан аж ахуй нэгж захиралд даалгасугай.

 

            4. Ажлын хэсгийг хавсралтаар баталсугай.

 

            5. Гэрээнд заасны дагуу орон нутгийн төсвөөр үржлийн малын 1-ээс доошгүй хувьд үзлэг ангилалт хийх, баталгаажуулах ажлыг технологын хугацаанд үр дүнтэй зохион байгуулж малын үндэсний бүртгэл мэдээллийн санд хамруулан нэгдсэн тайланг 2021 оны 10 дугаар сарын 20-ны дотор ирүүлэхийг ажлын хэсэгт үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                        Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөрөнгө  зарцуулах тухай

 

           Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 “а”, “Төсвийн тухай” хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, Сангийн сайдын 2021 оны 86 дугаар тушаалаар батлагдсан “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.3.2, сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын2021 оныи 53 дугаар тогтоол зэргийг тус тус  үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1. Агуулахын барилга байгууламж худалдан авахад зориулж Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 20000000 /Хорин сая/ төгрөгийг зарцуулахыг Санхүү албаны дарга /Т.Цэнгэлчимэг /-т  зөвшөөрсүгэй.

                      

            2.Агуулахын барилгын бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж, Засаг даргын Тамгын газрын хөрөнгөд бүртгэхийг нярав /Д.Ганчимэг/-т үүрэг болгосугай.

                

             3.Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газрын дарга /Ц.Сүхболд/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                     Г.ХҮРЭЛСҮХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 “б”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дэх заалтыг  тус тус  үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.Сумын дулааны шугамын өргөтгөлийн ажлыг хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ахлагч:          Р.Биндэръяа-Засаг даргын орлогч

Гишүүдэд:     Б.Содномцэрэн- Хайлааст голомт ОНӨААТҮГ-ын захирал

                       Б.Хүрэл-очир –Хайлааст голомт ХХК-ний менежер

                       Т.Цэнгэлчимэг -Санхүү албаны дарга

                       С.Түвшиндэлгэр- Дөрвөлж ОНӨААТҮГ-ын захиарл

                       Б.Энхсайхан-ЕБС-ийн захирал

                       Ж.Өлзийсайхан-Цэцэрлэгийн эрхлэгч

                       Л.Батжаргал- Соёлын төвийн эрхлэгч

                       Б.Эрдэнэ-Очир –ЭМТ-ийн слесирь

 Нарийн бичиг: С.Гандөлгөөн-Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

 

2. Чанарын шаардлага хангасан ажил хүлээн авахыг ажлын хэсгийн ахлагч /Р.Биндэръяа /, Хайлааст голомт ХХК-ний захирал /Б.Содномцэрэн/ нарт үүрэг болгосугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 “б”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дэх заалтыг  тус тус  үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.Сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 3 дугаар дотуур байрны их засварын  ажлыг хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ахлагч:          Р.Биндэръяа-Засаг даргын орлогч

Гишүүдэд:     Д.Нандин-Эрдэнэ –ЕБС-ийн сургалтын менежер

                       П.Туул-ЗДТГ-ын нягтлан бодогч

                       С.Гандөлгөөн- Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

                       С.Батцэцэг-ЕБС-ийн нярав

                       Ж.Ариунбат- Багш

Нарийн бичиг:Б.Осгонтөгс-ЕБС-ийн нягтлан бодогч     

 

2. Чанарын шаардлага хангасан ажил хүлээн авч, байгууллагын эд хөрөнгөнд бүртгэн хүлээн авахыг ажлын хэсгийн ахлагч /Р.Биндэръяа/, ЕБС-ийн сургалтын менежер /Д.Нандин-Эрдэнэ/ нарт үүрэг болгосугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                   Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

 

 

 

 

Хөрөнгө  зарцуулах тухай

 

          Монгол улсын Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1, 2, 3 дугаар заалтыг тус тус  үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

                      

            1. Хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээнд шаардагдах 150000 /нэг зуун тавин мянган /төгрөгийг “Засаг Даргын нөөц сангаас гаргахыг Санхүүгийн албаны дарга /Т.Цэнгэлчимэг/-т  сан хариуцсан нягтлан бодогч /П.Туул/-д нарт зөвшөөрсүгэй.

 

  2. Монгол оронд Залуучуудын байгууллага үүсч байгуулагдсны 100-н жилийн ойг тохиолдуулан сумын эвлэлийн байгууллагыг удирдаж байсан Ө.Чулуунбаатар, З.Санжаа, Л.Эрдэнэцогт нарын гэр бүлийн хүмүүст хүндэтгэл үзүүлэхийг Засаг даргын орлогч /Р.Биндэръяа/-д үүрэг болгосугай.

 

             3. Зардлыг холбогдох зардлаас гаргахыг сан хариуцсан нягтлан бодогч /П.Туул/-д зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                        Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

 

 

 

 

 

 

Хөрөнгө зарцуулах тухай

 

Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.1.2 /а/,  Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.4.11, Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.6.4, 11.6.8, 16 дугаар зүйлийн 16.9.1, сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны А/53 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1. Мал үржлийн ажил үйлчилгээ буюу бог малын хуц, ухна цөм сүрэг бий болгоход зориулан өсвөр хээлтүүлэгч малын үнэ болох 56793600 /Тавин зургаан сая долоон зуун ерэн гурван мянга зургаан зуун/ төгрөгийг Орон нутгийн хөгжлийн сангаас зарцуулахыг Санхүү албаны дарга /Т.Цэнгэлчимэг/, Орон нутгийн хөгжлийн сан хариуцсан нягтлан бодогч /П.Туул/ нарт зөвшөөрсүгэй.

              

2. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч /Р.Биндэръяа/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

 

2021 оны худалдан авах  ажиллагааны                                                                                    төлөвлөгөөнд тодотгол оруулах тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлага тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн  48 дугаар зүйлийн 48.4, 48.5, Засгийн газрын 2021 оны 124 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөөнд тодотгол оруулсугай.

 

2. Батлагдсан төлөвлөгөө, хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахыг Засаг даргын орлогч /Р.Биндэръяа/-д үүрэг болгосугай.

 

3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газрын дарга /Ц.Сүхболд/ д даалгасугай.

 

4. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан сумын Засаг даргын 2021 оны А/155 тоот захирамжийг хүчингүйд тооцсугай.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blanк

 

 

 

 

 

Хөрөнгө зарцуулах тухай

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 “а”, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, Сангийн сайдын 2018 оны 228 тоот тушаалаар батлагдсан ”Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 1.2, 8.6, 8.9 дахь заалтууд,  сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны А/53 тоот тогтоолыг  тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1. Сумын Орон нутгийн судлах музейн барилгын дотор шугамын засварын ажлын үнэ болох 19955000 /Арван есөн сая есөн зуун тавин таван мянган/  төгрөгийг Орон нутгийн хөгжлийн сангаас зарцуулахыг Санхүү албаны дарга /Т.Цэнгэлчимэг/, Орон нутгийн хөгжлийн сан хариуцсан нягтлан бодогч /С.Болор-Эрдэнэ/ нарт зөвшөөрсүгэй.

             

2. Ажлыг чанартай хийж гүйцэтгүүлэхийг Засаг даргын Тамгын газрын дарга /Ц.Сүхболд/, Соёлын төвийн эрхлэгч /Л.Батжаргал/ нарт даалгасугай.

 

3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын орлогч /Р.Биндэръяа/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Б.БАТХҮРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Бичиг хэрэг/Дуламсүрэн A4 blan

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 “б”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дэх заалтыг  тус тус  үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.Сумын Орон нутгийн судлах музейн барилгын дотор шугамын засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ахлагч:          Ц.Сүхболд-Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Гишүүдэд:     Л.Батжаргал-Соёлын төвийн эрхлэгч

                       Д.Ганчимэг-ЗДТГ-ын нярав

                       С.Гандөлгөөн- Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

                       Д.Гантулга- “Дөрвөлж ХХК”-ний механик

Нарийн бичиг:Соёлын төвийн өвийн ажилтан –Д.Болорцэцэг    

 

2. Чанарын шаардлага хангасан ажил хүлээн авч, байгууллагын эд хөрөнгөнд бүртгэн хүлээн авахыг ажлын хэсгийн ахлагч /Ц.Сүхболд/, Соёлын төвийн эрхлэгч /Л.Батжаргал/ нарт үүрэг болгосугай.

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Б.БАТХҮРЭЛ