Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Хууль, Эрх зүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 109 Үзсэн: 109
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 112 Үзсэн: 112
Хөрөнгө зарцуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 75 Үзсэн: 75
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 82 Үзсэн: 82
Ажлын хэсэг томилох тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 58 Үзсэн: 58
Орон тоо батлах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 59 Үзсэн: 59
Аян зохион байгуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 53 Үзсэн: 53
Сумын төвийн золбин нохой устгах тухай
Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 54 Үзсэн: 54
Хөрөнгө зарцуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

2022 оны Хөгжилийн төлөвлөгөө батлах тухай

Огноо: 2022.08.03 Сэтгэгдэл: 126 Үзсэн: 126
Суманд 2022 онд хийх бүтээн байгуулалтын талаарах төлөвлөгөө
Дэлгэрэнгүй

Сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай

Огноо: 2022.08.03 Сэтгэгдэл: 120 Үзсэн: 120
КОВИД-19 ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 11