Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Хууль, Эрх зүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 2 Үзсэн: 2
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 2 Үзсэн: 2
Хөрөнгө зарцуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 0 Үзсэн: 0
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 5 Үзсэн: 5
Ажлын хэсэг томилох тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 1 Үзсэн: 1
Орон тоо батлах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 1 Үзсэн: 1
Аян зохион байгуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 1 Үзсэн: 1
Сумын төвийн золбин нохой устгах тухай
Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 1 Үзсэн: 1
Хөрөнгө зарцуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

2022 оны Хөгжилийн төлөвлөгөө батлах тухай

Огноо: 2022.08.03 Сэтгэгдэл: 73 Үзсэн: 73
Суманд 2022 онд хийх бүтээн байгуулалтын талаарах төлөвлөгөө
Дэлгэрэнгүй

Сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай

Огноо: 2022.08.03 Сэтгэгдэл: 68 Үзсэн: 68
КОВИД-19 ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 11