Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Хууль, Эрх зүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 46 Үзсэн: 46
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 43 Үзсэн: 43
Хөрөнгө зарцуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 30 Үзсэн: 30
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 37 Үзсэн: 37
Ажлын хэсэг томилох тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 28 Үзсэн: 28
Орон тоо батлах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 25 Үзсэн: 25
Аян зохион байгуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 22 Үзсэн: 22
Сумын төвийн золбин нохой устгах тухай
Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 20 Үзсэн: 20
Хөрөнгө зарцуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

2022 оны Хөгжилийн төлөвлөгөө батлах тухай

Огноо: 2022.08.03 Сэтгэгдэл: 91 Үзсэн: 91
Суманд 2022 онд хийх бүтээн байгуулалтын талаарах төлөвлөгөө
Дэлгэрэнгүй

Сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай

Огноо: 2022.08.03 Сэтгэгдэл: 87 Үзсэн: 87
КОВИД-19 ХАЛДВАРТ ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 11