Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Шилэн данс

Хөрөнгө оруулалт

Огноо: 2023.08.19 Сэтгэгдэл: 20 Үзсэн: 20
2022 ОНД ОНХСАНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖИЛ
Дэлгэрэнгүй

Тендер

Огноо: 2022.11.25 Сэтгэгдэл: 129 Үзсэн: 129
Баруун цэцэрлэгт хүрээлэнгийн засвар
Дэлгэрэнгүй

Тендер

Огноо: 2022.11.25 Сэтгэгдэл: 109 Үзсэн: 109
Цэцэрлэгийн дээврийн засвар
Дэлгэрэнгүй

СҮХБААТАРЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2022 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Огноо: 2022.08.03 Сэтгэгдэл: 125 Үзсэн: 125
Худалдан авах бараа,ажил,үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр,нэр,төрөл ,тоо хэмжээ хүчин чадал
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авсан жагсаалт

Огноо: 2021.11.05 Сэтгэгдэл: 166 Үзсэн: 166
Тендер шалгаруулалт
Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт

Огноо: 2020.01.26 Сэтгэгдэл: 210 Үзсэн: 210
https://www.shilendans.gov.mn/org/262?group=1&year=2021
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 6