Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Шилэн данс

Санхүү алба

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 25 Үзсэн: 25
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны жилийн эцсийн сахүүгийн нэгдсэн тайлан
Дэлгэрэнгүй

Сумын 2022 оны төсвийн тодотгол батлах тухай

Огноо: 2022.08.03 Сэтгэгдэл: 78 Үзсэн: 78
Сумын төсвийн орлого бүрдүүлэлт
Дэлгэрэнгүй

Төсөв/Гүйцэтгэл

Огноо: 2020.01.25 Сэтгэгдэл: 225 Үзсэн: 225
https://www.shilendans.gov.mn/org/262
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 3