Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Шилэн данс

Төсөв/ Гүйцэтгэл

Огноо: 2023.08.20 Сэтгэгдэл: 24 Үзсэн: 24
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fauth.itc.gov.mn%2Fauth%2Frealms%2FITC%2Fprotocol%2Fopenid-connect%2Fauth%3Fclient_id%3Dshilendans-gui%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Finfo.shilendans.gov.mn%252F%26state%3Dc1b7036a-94cd-48f8-8056-5322813ab3f7%26response_mode%3Dfragment%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%26nonce%3D1dc32c8f-aca0-4d03-9e97-458c736e21ff%26fbclid%3DIwAR3zcyc0jP02Q3NKY78q26ycVn_A9EreseDYmwaD1HoCmx6fQ0C1yBy00nQ&h=AT1xtFmkf1uQiItV5xKKb5QGjDASUzazQMdPJFqrbyghTq-URVV1hD9SNQ4BfCrFkmYyylDT0kRpyTk44YUrgrqsrtHSLghhZes3WpkS3LZfLRFoU4lY-wtJxUd3hfmvMQsyKg   ...
Дэлгэрэнгүй

Санхүү алба

Огноо: 2022.11.23 Сэтгэгдэл: 73 Үзсэн: 73
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 оны жилийн эцсийн сахүүгийн нэгдсэн тайлан
Дэлгэрэнгүй

Сумын 2022 оны төсвийн тодотгол батлах тухай

Огноо: 2022.08.03 Сэтгэгдэл: 106 Үзсэн: 106
Сумын төсвийн орлого бүрдүүлэлт
Дэлгэрэнгүй

Төсөв/Гүйцэтгэл

Огноо: 2020.01.25 Сэтгэгдэл: 250 Үзсэн: 250
https://www.shilendans.gov.mn/org/262
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 4